WELKOM BY DIE NOORDELIKE NGUNI KLUB

Die “Noord Transvaal Klub” is in 1987 gestig met Bisse Reed as die eerste voorsitter en Andre Bothma as ondervoorsitter. Later is die naam verander na “Noordelike Nguni Klub” soos dit vandag bekend staan. As die eerste en oudste klub in Suid-Afrika is ons trots op verskeie van ons lede wat pioniers was in die stigting van die Nguni Genootskap en wat diep spore getrap het in die geskiedenis van Ngunis as geregistreerde beesras en nog steeds aktief betrokke is by die klub. Sederdien het verskeie van ons lede ook nasionaal betrokke geraak by Genootskapsake en is ons besonder trots op elkeen van hulle!
It has taken the Northern Nguni Club 25 years to be voted as the best Nguni Club in South Africa! This achievement is the result of ONE major contribution: Our members – we have a passionate, supportive member base of people who not only adore Ngunis, but love being involved with everything that the club organizes. We are privileged as a committee to serve over a 100 club members in organizing club events such as:

  • Annual General Meeting
  • Training and information days/weekends
  • Club Auction
  • Monthly communication through Newsletters

If you would like to join our club, please download the the application form.

Application Form
Volgende-Veiling-7-nov-2020
Pamphlet Afrikaans