WELKOM BY DIE NOORDELIKE NGUNI KLUB

Die eerste en dus oudste Nguni Klub in Suid-Afrika. Hier sal jy meer inligting kry oor ons lede en hulle diere, diere wat te koop aangebied word en klub aktiwiteite wat insluit die jaarlikse veiling. Die Klub is waar mense wie belangstel in Nguni beeste, naweek Nguni boere, opkomende Nguni boere, kommersiële Nguni boere en stoet Nguni telers bymekaarkom om ‘n wye netwerk van eendersdenkdes te vorm in die beste belang van die Nguni – die pragtige bont inheemse beeste waarvoor ons so life is. As jy nog nie aansoek gedoen het om lidmaatskap nie is dit nou die tyd!

WELCOME TO THE NORTHERN NGUNI CLUB

The first and thus eldest Nguni Club in South Africa. Here you will find more information regarding our members and their animals, animals for sale and club events including the annual auction. The Club is where persons interested in Nguni cattle, weekend Nguni farmers, emerging Nguni farmers, commercial Nguni farmers and stud Nguni Breeders meet to form a vast network of likeminded people in furthering the best interest of the Nguni – the beautiful multicoloured indigenous cattle that we love. If you have not joined yet – now is the time!

  • Annual General Meeting
  • Training and information days/weekends
  • Club Auction
  • Monthly communication through Newsletters

If you would like to join our club, please download the the application form.

Application Form