Blog Single

02Feb

AGM Minutes – 2 February 2019

AGM Minutes – 2 February 2019

Ledegeld vir 2019 is R1000,00 per lid. Daar is ‘n afbetaal-opsie van R100,00 per maand (R1200,00 per jaar).
Betaal asb u R1000,00 Ledegeld dadelik, en spaar R200,00.
Membershipfee for 2019 is R1000,00 per member. There is an Debit-Order-option, whereby you pay R100,00 per month (R1200,00 annually).
Or just pay R1000,00 once-off, and save R200,00.

Banking details:
NOORDELIKE NGUNI KLUB
Acc/Rek. No. 1411274784
Branch code/Tak kode. 141 148
NEDBANK POLOKWANE
Proof of Payment/Bewys van betaling: n.nguni.club@gmail.com

Sien ook aangeheg die Notule van die AJV / See attached the Minutes of the AGM

Die volgende mense is verkies om op die bestuur te dien:
The following people were elected to serve on the management committee:

Voorsitter / Chairperson:Bakie de Beer
Onder-voorsitter / Vice-Chairperson:Pierre Bester
Sekretaresse en Finansies / Secretary & Finance:Meghan Keeny
Veilings / Auctions:Oswald Jannasch (skakel na Genootskap/link to Society) & Veilings-Beampte
Opleiding / Trainings:Thomas Ramaloka
Promosies / Promotions:Lindré Koen

Veels Geluk / Congratulations!!!

Download PDF

Related Posts

Leave A Comment